top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Enes ÇINAR

ÖNLEYİCİ HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuk, Duguit, Durkheim ve Scelle gibi Pozitivist Hukukçu düşünürlere göre insanların sosyal ilişkilerinden doğmuştur. Bu görüşe göre “Ubi societas ibi ius” yani Nerde insanlar varsa orda Hukuk vardır.

Günlük hayattaki sosyal ilişkilerimizin tamamı hukukun alanına giren ve hukuki kurallarla düzenlenen kurallara sahiptir. Gün içerisinde farkında dahi olmadan; Bir market alışverişi sırasında satıcı ile tüketici arasındaki satım sözleşmesine, Toplu taşıma kullanırken karayolu taşımacılık sözleşmesine taraf olmaktayız.


Ancak maalesef her hukuki olayın sonu her iki taraf açısından istenilen sonucu vermemektedir. Tarafların hukuki olay yahut sözleşmeden beklentilerinin tam olarak karşılanamaması durumunda hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.


Hukuki Danışmanlık alanında iki çeşit yaklaşım vardır. İlki, uyuşmazlık ve yasal sorunlar ortaya çıktıktan sonra yapılan hukuki danışmanlıktır. Bu yaklaşımda mevcut hukuki olay veya sözleşme, geçmişe dönük değiştirilemeyeceği için istenen sonuca yani bir hakka ulaşılamama ihtimali bulunmaktadır.

İkinci yaklaşım ise uyuşmazlık veya yasal problemler henüz ortaya çıkmadan yapılan hukuki danışmanlıktır. Buna “Önleyici Hukuku Danışmanlık” ismi verilmektedir. Önleyici Hukuki Danışmanlık, doğmamış ve doğması muhtemel hukuki uyuşmazlıkların ve yasal problemlerin önlenerek müvekkili olası hak kayıplarına karşı korumayı amaçlar. Bir sözleşme kurulmadan, bir anlaşma yapılmadan önce Önleyici Hukuki Danışmanlık sağlanması, çıkması muhtemelen uyuşmazlıkları ve olası davaları büyük ölçüde azaltarak tarafların zamandan tasarruf etmesini sağladığı gibi olası zararları da ortadan kaldırmaktadır.


Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, mevcut hukuki ilişkilerde henüz bir uyuşmazlık vuku bulmadan, doğması olası uyuşmazlıklara karşı müvekkillerimizi korumak adına “Önleyici Hukuki Danışmanlık” hizmeti sunmaktayız.

Önleyici Hukuki Danışmanlık hizmetini “Koruyucu Hekimlik” faaliyetine benzetmek mümkündür. Nasıl bir hastalıkla mücadelenin en etkin ve hesaplı yolu, hastalığa yakalanmadan evvel koruyucu önlemler almak ise Bir hukuki uyuşmazlığa ilişkin alınacak en önemli tedbir Önleyici Hukuki Danışmanlıktır.

Önleyici Hukuki Danışmanlık özellikle ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler açısından; daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli olduğu için tercih edilmektedir.


Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak Önleyici Hukuki Danışmanlık ile şu alanlarda hizmet sunmaktayız:

  • Ticari işletmenin, yapısı, sözleşmeleri, iş ve ihale durumu, sahip olunan lisanslar, fikri haklar ve benzeri hususlar çerçevesinde hukuki risk analizi ve denetimlerin yapılması,

  • Doğması muhtemel uyuşmazlıklar dikkate alınarak başarılı ve iyi işleyen sözleşmelerin hazırlanması

  • Kurulmuş ve kurulacak ticari sözleşmelerin kontrol edilmesi

  • İşletme ve işçiler arasındaki sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin kontrol edilmesi ve Uyuşmazlıkların Sulh yoluyla çözümünün sağlanması

  • İşletme için Risk barındıran iş ve sözleşmelerin Arabuluculuk ve Tahkim gibi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ile çözümünün sağlanması


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page