top of page
gayrimenku- hukuku.jpeg

Gayrimenkul ve Kamulaştırma Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk kapsamında yer alan ve ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsayan Hukuk dalıdır. Gayrimenkul Hukuku tek bir dava içerisinde farklı hukuk dallarıyla girift bir şekilde biçimlenebilmektedir.

Kamulaştırma, yetkili idarenin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmaz üzerindeki mülkiyetini rızası dışında sona erdirmesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, uzun yıllardır Gayrimenkul Hukuku ve Kamulaştırma Hukukunda faaliyet göstermekteyiz. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Kira tespit davası, 

 • Kira arttırımı ve kira arttırımına itiraz,

 • Kira bedelinin indirilmesi,  

 • Kiralanan taşınmazın tahliyesi,

 • Kira uyarlama davası,

 • Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu),

 • Tapu İptali Tescil Davası,

 • Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri,

 • İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi,

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar

 • Ecri Misil Davaları,

 • Kamulaştırma Davaları, 

 • El Atmanın Önlenmesi Davaları,

 • Yabancıların mülk edinmesi işlemleri,

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar,

 • Geçit hakkı davaları

Gayrimenkul Hukuku alanındaki yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page