top of page
Çınar Hukuk aile (2).jpg

Aile ve Miras Hukuku

Medeni hukuk, bir ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, aile ilişkilerini, mallar üzerindeki haklarını, diğer kişilerle olan borç ilişkilerini, miras ile ilgili hak ve borçları düzenleyen hukuk dalıdır.  Medeni Hukukun alt dalları Aile Hukuku, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku olarak sayılabilir.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, Türk vatandaşlarının ve yabancı ülke vatandaşlarının Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü için sır saklama yükümlülüğü ve gizlilik sorumluluğumuzun bilinciyle faaliyet göstermekteyiz. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Aile hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü, 

 • Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları,

 • Mal paylaşım davaları,

 • Nafaka davaları,

 • Velayet, Vesayet, Kayyımlık davaları

 • İsmin ve kişiliğin korunması talepleri,

 • İsim ve Soyisim değiştirme davaları

 • Nüfus kayıtları ve yaş tahsisis davaları, 

 • Tanıma, Soybağının kurulması, soybağının reddi davaları,

 • Evlat edinme davaları,

 • Gaiplik davaları,

 • Mirasçılık belgesi verilmesi ve mirasçılık belgesinin iptali,

 • Mirasta denkleştirme ve terekeye iade davaları,

 • Mirasın paylaştırılması,

 • Mirasçılıktan çıkartma ve reddi miras işlemleri,

 • Miras sözleşmesinin hazırlanması, uygulanması ve iptaline ilişkin işlemler,

 • Mirasta istihkak davaları,

 • Vasiyetnamenin ifası ve vasiyetnamenin iptali davaları

bottom of page