top of page
iş.jpg

İş Hukuku

İş hukuku; işçi ve işveren ilişkilerini, işçi ücretlerini, çalışma şartlarını ve işçi ve işveren sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır.

İş hukukunda arabuluculuk kurumu hukukumuza ilk defa 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla Dava şartı olarak girmiştir. 25/10/2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesi uyarınca iş hukuku yargılamalarında arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir.

İş hukukunu bireysel ve toplu iş hukuku şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Bireysel iş hukuku işçilerin işverenler ile bireysel ilişkilerini düzenlerken, toplu iş hukukunda ise işçi ve işverenlerin kendi aralarında oluşturdukları sendikalar neticesinde ortaya çıkan ilişkileri düzenlenmektedir.

Sosyal Güvenlik Hukuku, toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme ve toplumun gelirlerinin azalmasını, giderlerinin artmasını engelleme amacı taşıyan özel hukuk kurallarını aşan bir takım kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında gerek işçi vekili gerekse işveren vekili olarak sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

  • Dava Şartı (zorunlu) ve ihtiyari işçi-işveren arabuluculuk sürecinin yürütülmesi,

  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretlerine ilişkin davalar,

  • İşe iade davaları,

  • EYT emeklilik süreci için Hizmet Tespit davaları, ("EYT Hizmet Tespit Davaları" yazımıza ulaşmak için tıklayınız.)

  • İş Kazalarından kaynaklanan tazminat davaları,

  • Kötü Niyet Tazminatı Davaları,

  • Sendikal tazminat davaları

  • İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları,

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi,

  • Toplu İş Sözleşmeleri hazırlanması, yorumlanması ve davaları,

İş Hukuku alanında yazılan yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page