top of page
tüketicii.jpg

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku; tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlık ve güvenliklerini koruyan, zararlarını karşılayan düzenlemeler içeren hukuk dalıdır. Tüketici hukuku eşit olmayan iki tarafı içerir. Bunlar tüketici ve satıcı/hizmet sağlayıcıdır. Bu sebepten ötürü Tüketici Hukukundaki düzenlemeler ağırlıklı olarak daha zayıf olan tüketici lehinedir.

Tüketici Hukukunun temel dayanağı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dur. Tüketiciler karşılaştıkları problemin çözümü için İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak Tüketici Hukuku alanında faaliyet gösterdiğimiz alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tüketiciler adına Tüketici Hakem Heyeti başvurusunun yapılması ve takibi,

 • Tüketici Mahkemesinde açılacak davaların takibi,

 • Tüketici ve satıcı arasında arabuluculuk faaliyetleri,

 • Tüketiciler lehine Rekabet Kuruluna başvuru yapılması,

 • Tüketicilere hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,

 • Ayıplı mal ve ayıplı hizmetten doğan ihtilafların çözülmesi,

 • Taksitle satış sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi,

 • Mesafeli satış sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi,

 • Kredi kartı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi,

 • Devre tatil ve paket tur sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi,

 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi,

 • Garantili mallardan doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,

 • Tüketici kredisi sözleşmelerinin kurulması ve uyuşmazlıkların çözülmesi,

 • Abonelik sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi,

 • Tüketici sözleşmesinin iptali,

 • Tüketici sözleşmesinden cayma hakkının kullanılması

bottom of page