top of page
Arabuluculuk.jpg

Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Arabuluculuk

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, tarafsız bir üçüncü kişinin taraflara, uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için yardımcı olduğu, uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözüm yollarıyla etkin, hızlı ve daha düşük maliyetle çözüme kavuşturulması için düşünülen çözüm yollarına verilen genel addır.

Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu hukukumuza ilk defa 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla girmiştir. 25/10/2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 7036 sayılı İMK’nın 3. maddesi uyarınca iş hukuku yargılamalarında arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi uyarınca 1.1.2019 tarihi itibariyle Kanunun 4.üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiştir.

Tarafların üzerinde mutabakata vardığı Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı, icra kabiliyeti bakımından Mahkeme ilamlarına eşdeğer nitelikte olup, anlaşmaya uyulmaması durumunda ilamlı icra yoluyla alacağın tahsili mümkündür. 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, Arabulucu Avukat Muammer ÇINAR ve Arabulucu Avukat Fatma ÇINAR önderliğinde gerek işçi-işveren uyuşmazlıklarında gerekse ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olan (zorunlu) arabuluculuk hizmeti ve ihtiyari arabuluculuk hizmeti vererek uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan kısa sürede çözülmesini sağlamaktayız.  

bottom of page