top of page
electric_edited.jpg

Enerji ve Maden Hukuku

Enerji Hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir.
Maden Hukuku, madencilik faaliyetlerini düzenleyen ve madencilik sektörünün gelişmesine olanak sağlamak amacıyla devlet tarafından üretilen politikaların araçlarını sağlayan bir hukuk dalıdır. Geniş anlamda maden kavramının içine giren madenler, petrol ve doğal gaz girmektedir

Enerji Hukuku ile ilgili Türk Hukukundaki Ana Kanunlar 4628 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”, 4646 sayılı “Doğalgaz Piyasası Kanunu”, 5015 Sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve 5307 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu” olarak sayılabilir.
Enerji Hukuku; İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku gibi pek çok farklı alana ilişkin düzenlemeleri içinde barındıran bir hukuk dalıdır.

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, Enerji ve Maden Hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Enerji Hukuku ve Maden Hukuku alanında faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık faaliyeti,

 • Uluslararası Maden Ticaretine ilişkin satım sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi,

 • Yabancı Maden şirketlerinin Türkiye'deki Distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi,

 • Enerji Piyasası ile ilgili Lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür işlemlerin yürütülmesi,

 • Enerji Hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında hukuki danışmanlık,

 • Enerji Hukuku kapsamında Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri,

 • Elektrik enerjisi kaçak  kullanım bedeli, sayaç okuma, perakende satış hizmet bedeli, sistem kullanım bedeli altında elektrik dağıtım şirketlerine ödedikleri bedelin iadesine yönelik hukuki sürecin yürütülmesi,

 • Maden Arama ve işletme Ruhsat süreçlerinin takibi,

 • Madencilik faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatların iptaline ilişkin davaların takibi,

 • Elektrik sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları, menfi tespit davları ve icra takipleri süreçlerinin yürütülmesi

 • Akaryakıt istasyonu izin, kurulum ve ruhsat alınması süreçlerinin takibi,

 • EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) düzenlemelerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti,

 • EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali

 • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi,

bottom of page