top of page
sigorta.jpeg

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, sigorta şirketi ile sigorta yapılan tarafların birbiriyle ilişkileriyle, sigortacılık faaliyeti yürüten şirketlerin uyması gereken kanunları bütünüyle inceleyen bir hukuk dalıdır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Sigorta Hukuku alt başlığında incelenmektedir. Bu kanunun dışında özel olarak düzenlenmiş olan Sigortacılık Kanunu ve yönetmelikler bulunmaktadır.

Sigorta yaptıran taraf ilgili sigorta şirketine prim ödemeyi, Sigortacı ise  sigortalının ödediği prim karşılığında rizikonun tazminini yani doğabilecek zararların giderimini üstlenmektedir.

Sigortalar "Can Sigortaları" ve "Zarar Sigortaları" olarak ikiye ayrılmaktadır. Can sigortaları başlığı altında kaza sigortası, hayat sigortası ve hastalık ve sağlık Sigortası düzenlenmiştir. Zarar sigortaları başlığı altındamal sigortaları, alacak sigortaları, kar (kazanç) sigortaları düzenlenmiştir. Yangın sigortası, DASK zorunlu deprem sigortası, konut sigortası, zorunlu trafik sigortası, araç kasko sigortası, hırsızlık sigortası, nakliye sigortası gibi sigorta türleri zarar sigortası başlığı altında incelenmektedir.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak sigorta hukuku ile alakalı olarak sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

  • Sigorta sözleşmesinin hazırlanması, cayma ve fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

  • Hazırlanan sözleşmenin uygulanmasının sağlanması,

  • Sigorta şirketine başvuru ve Sigorta Tahkim sürecinin yürütülmesi,

  • Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta bedelinin tahsili,

  • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinin tahsili,

  • Trafik kazalarından kaynaklı tamirat, değer kaybı, aracın kullanılmadığı süre için mahrumiyet tazminatı ve diğer kayıpların tazmini,

  • Ölümlü ve yaralanmalı kazalardan kaynaklı tazminat istemlerinde arabuluculuk ve dava süreçlerin yürütülmesi,

  • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi,

  • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi,

  • Sigorta Hukukundan doğan diğer uyuşmazlıkların çözümü ve hukuki danışmanlık sunulması

bottom of page