top of page
şirket.png

Şirket Danışmanlığı

Şirketler Hukuku; ticari şirketlerin kuruluşu, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, biçim değiştirmesi ve tasfiyesi süreçlerinin ne şekilde gerçekleştirileceğini, riayet edilmesi gereken hususları ve men edildikleri konuları düzenleme altına alan, ticaret hukukunun alt hukuk dallarından biridir. Şirketler hukukuna ilişkin hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124.-644. maddeleri arasında yer almaktadır. Adi şirketlere ilişkin hükümler ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620-644. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bir şirket; en az iki kişinin bir araya gelmek suretiyle mal ve emeklerini müşterek bir gayeye ulaşmak adına sözleşme altına alarak birleştirmesidir. Şirket; sermaye, kişi, ortak amaç, ortak emek ve sözleşme unsurlarından vücut bulur. Türk Hukuk Sisteminde şirketler; Adi Şirket, Kollektif Şirket, Anonim Şirket, Limited şirket ve Komandit şirket olarak farklı türlere ayrılmaktadır.

 

Çınar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Yabancı şirketlerin Türkiye'de şirket kurma işlemlerinin yürütülmesi,

 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve şirket tasdik sürecinin yürütülmesi,

 • Şirket adına açılmış ve açılacak dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,

 • Şirket aleyhindeki icra takibi ve davaların yürütülmesi,

 • Şirketlere önleyici hukuki danışmanlık sunulması,

 • Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi,

 • Şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve bu işlemlerin yürütülmesi,

 • Şirket sermaye arttırma ve azaltma işlemlerini yürütülmesi,

 • Halka arz işlemlerinin yürütülmesi,

 • Rüçhanlı payların oluşturulması, 

 • Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davaları,

 • Şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına karşı açılacak davalar,

 • Şirket müdürü, yönetim kurulu ve denetçilere karşı açılacak tazminat davaları,

 • Şirketin feshi ve iflası davaları,

 • Tasfiye memuruna karşı açılacak davalar,

 • Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları,

 • Haksız rekabetten doğan davalar

 

Şirket Danışmanlığı alanına ilişkin "Önleyici Hukuki Danışmanlık" yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page