Yargıtay Kararları Neden Önemlidir?


Yargıtay Türkiye’nin altı yüksek organı arasında yer almaktadır. Dolasıyla Yargıtay tarafından verilen kararların büyük bir önemi bulunur. Çünkü adliye mahkemeleri tarafından verilen bazı karar ver hükümler başka yargı organlarına bırakılmaz. Bu durumda Yargıtay son inceleme mercii olacaktır.

Yargıtay sayesinde adli mahkemelerin vermiş olduğu kararların hukuka aykırı olup olmadığı da denetlenmiş olur. Bu açıdan bir başka deyişle Yargıtay temyiz mahkemesi ve yüksek mahkeme olarak da tanımlanabilir. Ceza, hukuk ve ticaret mahkemelerinin tümü Yargıtay denetimine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler. Bu mahkemelerin ve alınan kararların denetlenmesi sayesinde hukukun uygulanmasında bütünlük sağlanır, yasalarda yer alan maddelerin doğru biçimde yorumlanması mümkün hale gelmiş olur. Böylece mahkemelerden çıkacak kararlarda Yargıtay’ın görüşleri göz ardı edilmez.

Yerel mahkemeler çeşitli hukuk, ceza ve iş davalarına bakmaktadır. Bu davalardan çıkacak olan kararlar lehte ya da aleyhte de olsa Yargıtay tarafından bozulabilir. Yargıtay’a temyiz için gönderilen karar incelenir ve onanır. Eğer karar onanmazsa bozulabilir. Böylece mahkemeden çıkan kararın herhangi bir hükmü bulunmayacaktır. Bu nedenle Yargıtay diğer adıyla temyiz mahkemesi olarak da tanımlanmaktadır.

Davada yer alan herkesin temyiz kararı çıkarması mümkün olur. Bunun gerçekleşmesi için süre haricinde başka bir şarta gerek yoktur. Temyiz için davalı ya da davacının bir takım sebepler sunması da gerekmez. Kişinin istemesi durumunda avukat vasıtasıyla mahkeme sırasında kararı temyiz edebilme hakkı da bulunmaktadır. Bu hakkı vatandaşa sağlayan kavram hukuk devletidir ve Yargıtay hukuk devletinin önemli parçaları arasında yerini alır.

Çok sayıda dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi nedeniyle bazı kararların sonuca varması yıllar boyunca sürebilir.

Önemli bir karar mercii olması nedeniyle 2011 yılında Türkiye’de Yargıtay’ın daire sayısı 32’den 38’e, üye sayısı ise 250’den 387’ye yükseltildi. Son olarak 2014 yılında daire sayısı 46 ve üye sayısı 516’ya kadar çıkartılmıştır.

Kısaca mahkeme tarafından varılan sonucun onanması ya da bozulmasına yetkili olması, yerel ve adli mahkemelere göre yüksek yetkisi bulunması ve hukuk devletinin temelini oluşturan yapılar arasında bulunması nedeniyle Yargıtay kararları büyük bir önem taşımaktadır.