VİZYON – MİSYON


VİZYON

Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini; karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde profesyonelce savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçkin bir Hukuk Bürosu olmaktır.

MİSYON

• Toplumsal değerler ve hukuksal ilkeler çerçevesinde müvekkil ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak.
• Hukuki sorunlarda odaklı yaklaşım biçimi sergilemek.
• Hukuki uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak ele almayıp, gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde çözümlemek.
• Müvekkilin başkalarına açıklamayacağı bilgileri tarafımıza sunması durumunda bu bilgileri (özel kişisel bilgiler ve çok değerli ticari sırlar gibi) mahremiyet ve güven kavramı kapsamında saklamak.
• Üstlendiğimiz görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarıyla bitirmek.
• Başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedeflemek.
• Hukuki ihtilafların yürürlükteki yasalar çerçevesinde çözülmesine yardımcı olmaktır.