KAMU İHALE HUKUKU


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ile Kamu ihalelerinin Kamu İhale Mevzuatına uygun bir şekilde müvekkiller adına takibi, Kamu İhale Kurulu kararlarının izlenmesi ve doğabilecek hukuksal sorunlara yönelik tedbirlerin alınması konularında mevzuata ve uygulamaya hakim ekibimizle müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunma ve hızlı biçimde sonuçlandırma gayreti içerisindeyiz.

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Anayasa’nın 35 Maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı temel haklardan olup, bu hak ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilir.

Kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sınırlandırılması da ancak kamu yararı kararı ile olabilir ki, bu da kamulaştırma işlemini gündeme getirir. Anayasa’nın 46 Maddesinde bu husus özel olarak düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan şartlar söz konusu olduğunda bedeli peşin ödenmek kaydıyla kişinin mülkiyet hakkı isteği dışında kamulaştırma ile sona ermektedir.

Bununla birlikte; taşınmazlara yönelik davaların büyük bir bölümünü el atmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davaları oluşturmakta, zaman geçtikçe de taşınmazlar hakkında açılan öteki davalara göre daha çok artma eğilimi göstermekte, bu nedenle de uygulamada önemleri gittikçe artmaktadır.

El atmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davalarının özel bir alanını oluşturan ve Anayasa’da yer alan hükümlere aykırı olarak kamulaştırma yapılmadan kişilerin taşınmazlarına el atılması, Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davalarını gündeme getirmektedir. Kamulaştırmasız El Atma Davaları Hukuk büromuzun özel olarak ilgilendiği bir alandır. Bu davaların dışında, taşınmazlara ilişkin takip ettiğimiz diğer konu başlıklarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: