İŞ HUKUKU


İş Hukuku en basit ifadeyle işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiyi düzenleyen alandır. İşçi ve işverenin karşılıklı hak ve borçları, bu haklarını yasal olarak nasıl kullanacakları iş hukuku kapsamı içerisindedir. Temel düzenlemesi 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer alır. Sağlıklı bir iş ortamının sağlanabilmesi için hem işçi açısından hem işveren açısından karşılıklı sahip oldukları hakların bilinmesi ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda davanın yürütülmesi son derece önemlidir. İşe iade, kıdem tazminatı, ihbar süreleri, fazla mesai alacağı, iş kazası tazminat davaları alacağı, haklı nedenle – geçerli nedenle fesih anlaşmazlıkları, sendikal uyuşmazlıklar gibi konuları içeren oldukça çeşitli bir alandır.

İş Hukuku, içerisinde katı kuralların bulunduğu bir daldır. Klasik özel hukuk serbestisinin İş Hukukunda olmadığını belirtmek gerekir. Devlet, çalışma hayatına tek taraflı yasalarla müdahale eder ve emredici sınırlamalar getirir. Bu emredici sınırlamaların altına inilemez ama üstüne çıkmak mümkündür. İş Hukuku mevzuatındaki kanunların temel fikrinde işçiyi koruma amacı yatar.

İş Hukuku tek taraflı emredici bir daldır. İşçiyi kendine karşı da korur. Uygulamada tarafların sözleşmeye ne gibi hükümler koyduğunun, İş Hukuku mevzuatının getirdiği emredici hükümler karşısında hiçbir önemi yoktur. Uygulamada sıklıkla buradan doğan ihtilaflar görülmektedir. İş Hukuku mevzuatına ve uygulamasına hakim ekibimizle işçi ve işveren müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunma ve hızlı biçimde sonuçlandırma gayreti içerisindeyiz.

Ayrıca ülkemizde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklarda ‘arabuluculuk’ dava şartı kapsamına alındı. Yani taraflar için mahkemeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu gelmiş durumda. Anlaşmazlık Arabuluculukta çözülemediği takdirde taraflar mahkemeye gidebilir. Hukuk büromuzda görülen bu alana ilişkin konu başlıklarını kısaca şöyle sıralayabiliriz:

• İş mahkemelerindeki her türlü dava takibi,
• İş hukukuna yönelik her türlü danışmanlık hizmetleri ve güncel iş hukuku mevzuatı takibi,
• Her somut olaya özgü iş sözleşmesi, ihtar, fesih, tutanak ve savunma hazırlaması,
• Sendikal faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıklar,
• İşçi ve işveren arasında yapılacak zorunlu arabuluculuk görüşmeleri için danışmanlık hizmetleri