İDARE HUKUKU


İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlem ve eylemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir. Hukuk büromuzun idare hukuku alanında vermekte olduğu hizmetlerin başlıcaları şöyledir;

• İptal Davaları
• Tam Yargı Davaları,
• İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
• Kamulaştırma (İstimlak) Davaları
• Kamulaştırmasız El Atma Davaları