HAKKIMIZDA


Şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarında hukuk danışmanlığı, avukatlık, arabuluculuk ve mütalaa hizmetleri veren Çınar Hukuk Bürosu Ağustos 2008 tarihinde Ankara Barosu’na kayıtlı Av. Mustafa ÇINAR tarafından kurulmuştur. Hukuki sorunlara en doğru tespiti yapıp; hızlı, doğru ve kalıcı bir şeklide çözülmesinde, dürüstlüğü ilke edinen Çınar Hukuk Bürosu, faaliyette bulunduğu bir çok alanda siz değerli müvekkillerini en iyi şekilde temsil etme gayretindedir.

Hukuki danışmanlık ve hukuki anlaşmazlıkların çözümünde en iyi hizmeti, etik değerlere bağlı kalarak sunmayı temel önceliği haline getiren büromuz, alanında uzman kişilerden hukuki mütalaa almakta ve uyuşmazlığın çözümünde güvenirliği ve çalışkanlığı misyon edinmektedir.

Bu kapsamda hukuk büromuzun felsefesi ve temel hareket tarzı; müvekkillerimizin tüm iş ve işlemlerinde öncelikle önleyici hukuka yani hukuki danışmanlık hizmetlerine ağırlık vermek, ancak buna rağmen adli sisteme intikal eden veya intikal etmesi gereken bütün takip ve davaların dinamik şekilde takibi ile mevcut adli sistem içerisinde en doğru çözüme en hızlı şekilde ulaşmaktır.

Hukukun üstünlüğüne olan sonsuz inancımız, kişisel ve toplumsal adaletin gerçekleşmesine yönelik büyük tutkumuz, sonuca ve çözüme dönük titizliğimiz ile sürekli gelişim idealimiz temel dinamiğimizi oluşturmaktadır ve bütün çalışmalarımızda bize yol göstermektedir.