CEZA HUKUKU


Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, elkoyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi yöntemler suç soruşturmasında delil etmek amacıyla kullanılabilmektedir.

Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Cumhuriyet Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimlikleri dosyalarında, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda; şüpheli veya sanık yararına bireysel savunma, mağdur veya müşteki yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, dosyalardaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Soruşturma, kovuşturma ve Yargıtay evrelerinde sıkça takibini yaptığımız suçlardan bazıların şöyledir;

İhaleye fesat karıştırma ve Edimin ifasına fesat karıştırma:
• Suç gelirlerinin aklanması,
• Dolandırıcılık,
• Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması,
• Zimmet,
• Parada sahtecilik,
• Resmi belgede sahtecilik,
• Özel Belgede sahtecilik,
• Cinsel saldırı,
• Tehdit,
• Şantaj,
• Hakaret,
• İftira,
• Özel hayatın gizliliğini ihlal,
• Gasp (Yağma),
• Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
• Fuhuş,
• Cep telefonu hırsızlığı suçu,
• Karşılıksız yararlanma suçu,
• Bilişim suretiyle hırsızlık suçu,
• Diğer suçlar: Kaçakçılık, bankacılık suçları, sermaye piyasası suçları, şirketler hukukundan kaynaklanan suçlar, vergi suçları, basın suçları, şike, teşvik primi, çek suçları, yaralama, insan öldürme, organ veya doku ticareti, çocuk düşürme ve kısırlaştırma, tehdit, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlâli, ayırımcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, haberleşmenin gizliliğini ihlâl, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, bilişim sistemine girme, bilişim suçları, internet dolandırıcılığı, irtikâp, Radyo, televizyon ve internet yoluyla ya da ortamında işlenen suçlar, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, anayasayı ihlâl, hükümete karşı suç, kabahatler.