AİLE HUKUKU


Aile hukuku, medeni hukukun aile ilişkilerini düzenleyen bir dalıdır. Aile hukuku, mahiyeti itibariyle medeni hukukun diğer dallarından çok farklı özellikler gösterir. Aile hukukunun düzenleme alanına giren ilişkiler, nitelikleri gereği sürekli olan ilişkilerdir. Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulur, eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Aile hukukunun bir diğer özelliği de zayıfların korunması ilkesidir. Aile hukukuna giren ilişkiler ve kurumlar sadece kanunda düzenlenmiş olanlardan ibarettir. İlişkileri düzenleyen hükümler çoğunlukla emredicidir. Aile hukuku ilişkilerinde geniş ölçüde ahlak ve kamu düzeni düşüncesi hâkimdir.

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Bununla beraber Kadın hakları ve özellikle çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da boşanmada çocuğun üstün yararı Aile hukukunun özel ilgi alanı içinde yer almaktadır.

Bu kapsamda; eşler arasında evlilik sözleşmesi, Anlaşmalı boşanma, Nafaka, Velayet, maddi ve manevi tazminat , boşanmada mal paylaşımı, Düğün takıları, Eşten mal kaçırma, Aile içi şiddetten koruma, Evden uzaklaştırma, Eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri, iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri, isim değiştirme, soy bağının kurulması, babalık davası, evlat edinme, çocuk mallarının yönetimi, mirasın paylaşılması, terekenin yönetilmesi gibi tüm bu işlemler hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Aile Hukuku kapsamında yer alan konular;
• Kişilik haklarına saldırıya karşı koruma
• Adın korunması, adın değiştirilmesi
• Nüfus sicilinde değişiklikler
• Boşanma davası
• Boşanmada tazminat ve nafaka
• Aile içi şiddet
• Müşterek evden uzaklaştırma tedbiri
• Eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri
• İletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri
• Eşler arasında mal rejimleri
• Soybağının kurulması
• Babalık davası
• Evlat edinme
• Çocuk mallarının yönetimi
• Miras
• Terekenin yönetilmesi
• Mirasın paylaşılması